Generelle vilkår

Generelle vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse

  1. Vilkårsomfang
  2. Avtaleinngåelse og varelevering
  3. Angrerett
  4. Priser og fraktkostnader
  5. Betaling og eieforhold
  6. Verdikuponger og innløsing av disse
  7. Gjeldende rett og verneting
  8. Alternativt tvistoppgjør

1) Vilkårsomfang

1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter kalt "Vilkår og betingelser") til expondo GmbH (heretter kalt "selger") blir anvendt når en forbruker eller forretningsdrivende (heretter kalt "kunde") inngår en avtale om varer som selges i selgers online-butikk. Hermed fraskrives kunden retten til å inndra egne betingelser, medmindre annet er avtalt.

1.2 Ved forbruker forstås i disse generelle vilkårene enhver fysisk person som hovedsaklig handler for eget bruk. Ved forretningsdrivende forstås i disse generelle vilkårene enhver fysisk eller juridisk person, et personforetak med rettslig handleevne som handler varer for profesjonell bruk.

2) Avtaleinngåelse og varelevering

2.1 Når du klikker "Kjøp nå", plasserer du en bindende ordre på varene du har i handlevognen din. Så snart du har sendt inn ordren, sender vi deg en bekreftelse pr. e-post. En bindende avtale inngås i det du sender inn din ordre. Vær oppmerksom på at varer som bestilles med forhåndsbetaling (reservert), vil sendes fra oss så snart vi mottar hele kjøpesummen samt eventuelle fraktkostnader. Vi ber derfor om at du overfører kjøpesummen umiddelbart etter at du har mottatt din ordrebekreftelse, og senest innen 7 dager.

2.2 Overføringen av risiko for varen inntreffer når du, eller en stedfortreder (som ikke er transportøren), mottar varene. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som måtte påføres varene etter dette tidspunktet.

2.3 Vi er ikke ansvarlige for manglende levering dersom leveringen forhindres av forhold, eller konsekvensene av forhold, utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kan ventes å ha tatt høyde for eller å ha kunnet unngå på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Dersom hindringen vedvarer etter syv virkedager, kan begge parter kansellere avtalen ved skriftlig varsel til den andre.

2.4 Hvis transportvirksomheden sender varen tilbake til selger fordi det ikke var mulig å avlevere den til kunden, avholder kunden omkostningene knyttet til den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke hvis kunden utøvde sin angrerett på rettmessig vis, hvis omstendighetene som førte til manglende mulighet for levering ikke kan legges til last eller hvis kunden var forhindret til å motta leveringen, ved mindre selger hadde underrettet om leveringen i passende tid i forveien.

2.5 Vi leverer innenfor Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Virkedager skal bety alle dager mandag til fredag, utenom offentlige helligdager.

2.6 Selvhenting av varer tilbys ikke.

2.7 Etter at produktet har blitt levert, kan selgeren, som en del av kontrakten med kunden, sende kundenes invitasjoner til undersøkelser på e-post for å finne ut hans mening om transaksjonen. Kunden er ikke forpliktet til å fylle ut dette.

3) Angrerett

3.1 Forbrukeren har i utgangspunktet angrerett.

3.2 Nærmere opplysninger om angrerett finnes på www.expondo.no/angrerett

4) Priser og fraktkostnader

4.1 Prisene som fremgår for varene på datoen for bestilling skal gjelde. De oppgitte prisene er endelige og inkluderer merverdiavgift til gjeldende sats.

4.2 Vi dekker alle fraktkostnader.

5) Betaling og eieforhold

5.1 Vi godtar følgende betalingsmåter: forhåndsbetaling, betaling med kredittkort, fakturabetaling og betaling via PayPal. Vi kan nekte å godta visse betalingsmåter for en gitt ordre og vise til andre betalingsmetoder. Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer innbetalinger fra konti innenfor den Europeiske Union (EU). Du er ansvarlig for eventuelle kostnader påløpt i forbindelse med dine transaksjoner.

5.2 I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

  • Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du här.
  • Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her.

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

5.3 Ved kjøp med kredittkort, vil kortet ditt bli belastet når vi sender din ordre.

5.4 Ved forsinket eller manglende betaling, påløper inkasso- og purregebyr i samsvar med forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 og inkassoloven av 15. mai 1988.

5.5 Fakturaer og kreditnotaer vil kun sendes elektronisk.

5.6 Varen(e) forblir vår eiendom til vi har mottatt full innbetaling av kjøpesummen.

6) Verdikuponger og innløsing av disse

6.1 Verdikuponger kan ikke kjøpes, men gis ut i forbindelse med kampanjer og er gyldige i en begrenset periode.

6.2 Verdikuponger kan innløses kun én gang i forbindelse med en bestilling, og kun innenfor det angitte tidsrommet. Visse merker kan være unntatt fra tilbudet. Verdikuponger kan ikke benyttes til kjøp av gavekort. Vær oppmerksom på at minimumsbeløp for ordre kan gjelde for bruken av verdikuponger.

6.3 Verdien på varen må tilsvare eller overstige verdien på verdikupongen. Dersom verdikupongen ikke dekker verdien på varen, kan mellomlegget betales ved bruk av en av de aksepterte betalingsmetodene. Verdien av verdikupongen kan ikke betales ut i kontant, og renter vil ikke påløpe. Verdikuponger vil ikke refunderes dersom noen eller alle varene returneres.

6.4 Verdikuponger kan kun innløses før bestillingen er gjennomført. Det er ikke mulig å benytte verdikuponger i etterkant. Verdikuponger kan ikke overføres til andre. Med mindre annet er avtalt, er det ikke mulig å kombinere flere verdikuponger.

6.5 Dersom du benyttet en verdikupong ved gjennomføring av en ordre og, som følge av din kansellering, den totale verdien av ordren er lavere enn eller lik verdien på verdikupongen, forbeholder vi oss retten til å belaste deg med den opprinnelige prisen på varen(e) du beholder.

7) Gjeldende rett og verneting

7.1 Dersom kunden opptrer som forbruker jamfør punkt 1.2, skal verneting for tvister i forbindelse som oppstår som følge av denne kontrakten være kundens bopæl.

7.2 Dersom kunden opptrer som forretningsdrivende jamfør punkt 1.2, skal gjeldende rett for alle tvister som oppstår som følge av denne kontrakten være forretningsstedet for selgeren.

8) Alternativt tvistoppgjør

8.1 Europa- kommisjonen har via en platform på internett åpnet muligheten for online-tvistoppgjør: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platformen gir opplysninger om online-tvistoppgjør i forbindelse med tvister ved kjøps- og tjenesteytelseskontrakter gjort på internett.

8.2 Selger er ikke forpliktet til å delta i en tvistløsningsprosedyre som er i regi av et tvistløsningsorgan.