Strømgeneratorer, strømforsyninger, aggregat, generatorer