Angrerett & skjema for angrerett

Angrerett & skjema for angrerett

Siden vi ønsker å tilby kundene våre best mulig service har vi besluttet å tilby den lovbestemte 14-dagers angreretten, som vanligvis bare gjelder for konsumenter, til alle kunder og forlenge fristen til 30 dager.

A. Vilkår ved angrerett

Angrerett

Du kan kansellere denne avtalen innen 30 dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er 30 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen.

Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen. For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss om dette (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: 21 93 53 21, Fax: +49 30 209 930 539, E-Mail: [email protected]). Du kan benytte det vedlagte skjemaet, men det er ikke et krav. Du kan også fylle ut og sende inn angrerettskjemaet eller annen utvetydig erklæring elektronisk via kontaktkanalen på vår hjemmeside. Vi vil da umiddelbart sende deg en e-post med bekreftelse på mottak. Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før den utløper.

Konsekvenser av angrerett

Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, herunder leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstrakostnader påløpt fordi du valgte en annen betalings- eller leveringsmåte enn den vi tilbyr til lavest kostnad), uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres med den samme betalingsmåten du benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har avtalt noe annet med deg. Vi vil ikke belaste deg for kostnader i forbindelse med refusjon. Vi kan derimot avvente gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur, eller du har gitt oss bevis på at du har returnert den, etter hva som inntreffer først.

Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig til expondo GmbH og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering. Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden.

Vi vil dekke kostnadene ved tilbakesendelsen av varen.

Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon.

Generelle opplysninger

Vi ber om at du unngår å skade eller skitne til varen. Så vidt det er mulig skal varen leveres tilbake til oss i orginal embalasje og samtlige tilbehørsdeler og alle embalasjokomponenter skal vedlegges. Om nødvendig ber vi om at du anvender en beskyttende ytre embalasje. Hvis du ikke lengre er i besittelse av den orginale embalasjen, ber vi deg sørge for å bruke embalasje med tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader. Vær opmærksom på at de ovenstående generelle opplysningene ikke er noen forutsetning for effektiv utøvelse av angreretten.

B. Standardskjema for angrerett

Hvis du ønsker å gjøre angreretten gjeldene, må du utfylle og returnere dette skjemaet.

Til

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Deutschland

Fax: +49 30 530 276 62
E-Mail: [email protected]

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker å gjøre angreretten gjeldende i forbindelse med den inngåtte avtalen vedrørende følgende vare/varer (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

Fakturanummer ____________ Bestillingsnummer __________________

 

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes navn

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes adresse

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes underskrift(er) (kun hvis formularets innhold meddeles på papir)

_________________________
Dato

(*)Strek ut det som ikke passer