Angrerett & skjema for angrerett

Angrerett & skjema for angrerett

Siden vi ønsker å tilby kundene våre best mulig service har vi besluttet å tilby den lovbestemte 14-dagers angreretten, som vanligvis bare gjelder for konsumenter, til alle kunder og forlenge fristen til 30 dager.

A. Vilkår ved angrerett

Angrerett

Du kan kansellere denne avtalen innen 30 dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er 30 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen.

Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder mottok den siste varen. For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss om dette (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Fax: +49 30 209 930 539). Du kan benytte det vedlagte skjemaet. Du kan også fylle ut og sende inn angrerettskjemaet eller annen erklæring elektronisk via kontaktkanalen på vår hjemmeside. Vi vil da sende deg en e-post med bekreftelse. Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før det utløper.

Konsekvenser av angrerett

Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, herunder leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstrakostnader påløpt fordi du valgte en annen betalings- eller leveringsmåte enn den vi tilbyr til lavest kostnad), uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres med den samme betalingsmåten du benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har avtalt noe annet med deg. Vi vil ikke belaste deg for kostnader i forbindelse med refusjon. Vi kan derimot avvente gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur, eller du har gitt oss bevis på at du har returnert den, etter hva som inntreffer først.

Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig til expondo GmbH og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering. Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden.

Vi vil dekke kostnadene ved retur av varene hvis du kontakter oss via kontaktskjemaet vårt før du returnerer varene og koordinerer returen med oss ​​eller ordner returen via vår returportal. Hvis du selv organiserer returen uten å koordinere dette med oss ​​på forhånd, vil vi refundere deg de direkte kostnadene for å returnere varene opp til et maks. beløp på 258 kr, hvis du sender oss en kvittering for kostnadene du har pådratt deg av transporten tjenesteleverandør bestilt av deg via vårt kontaktskjema innen fjorten dager etter datoen for utsendelsen. For tilbakebetaling vil vi bruke de samme betalingsmåtene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt med deg. Om returen skjer på en annen måte er det du som må stå for kostnadene.

Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon.

Generelle opplysninger

Vi ber om at du unngår å skade eller skitne til varen. Så vidt det er mulig skal varen leveres tilbake til oss i orginal embalasje og samtlige tilbehørsdeler og alle embalasjokomponenter skal vedlegges. Om nødvendig ber vi om at du anvender en beskyttende ytre embalasje. Hvis du ikke lengre er i besittelse av den orginale embalasjen, ber vi deg sørge for å bruke embalasje med tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader. Vær opmærksom på at de ovenstående generelle opplysningene ikke er noen forutsetning for effektiv utøvelse av angreretten.

B. Standardskjema for angrerett

Hvis du ønsker å gjøre angreretten gjeldene, må du utfylle og returnere dette skjemaet.

Til

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Deutschland

Fax: +49 30 530 276 62
E-Mail: [email protected]

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker å gjøre angreretten gjeldende i forbindelse med den inngåtte avtalen vedrørende følgende vare/varer (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

Fakturanummer ____________ Bestillingsnummer __________________

 

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes navn

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes adresse

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes underskrift(er) (kun hvis formularets innhold meddeles på papir)

_________________________
Dato

(*)Strek ut det som ikke passer