Brukte batterier

Brukte batterier


Gjelder apparater med tilhørende batterier:

1. Avlevering af brukte batterier
Batterier må ikke kastes sammen med øvrig husholdningsavfall, men spesialavfall for batterier. Spesialavfall for batterier finner du enten der hvor du normalt avleverer ditt avfall, eller hos supermarkeder og andre butikker. For å bli henvist til det nærmeste stedet hvor du kan avlevere brukte batterier, ber vi deg ta kontakt med din kommune. Vi er som forhandler av batterier forpliktet til at ta imot de gamle batteriene. Du kan derfor sende batteriene i et frankert brev eller avlevere dem på følgende adresse:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Tyskland / Germany

2. Symbolene på batteriene
Batteriene er merket med et symbol som representerer en søppelkasse med kryss. Symbolet betyr at disse batteriene ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Batterier som inneholder mer enn 0,0005 masseprosent kvikksølv, mer enn 0,002 masseprosent kadmium eller mer enn 0,004 masseprosent bly vil bli merket under søppelsymbolet med kjemisk navn for stoffet "Cd" for kadmium, "Pb" for bly og "Hg" "for kvikksølv.