Serviceskjema

Serviceskjema

Forbrukere har angrerett i henhold til følgende betingelser, hvor forbrukeren er en fysisk person som inngår en juridisk transaksjon med formål som hovedsakelig ikke er kommersielle eller er selvstendig næringsdrivende:

A. Vilkår ved angrerett

Angrerett

Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen. For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss om dette (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, E-Mail: [email protected]). Du kan benytte det vedlagte skjemaet, men det er ikke et krav. Du kan også fylle ut og sende inn angrerettskjemaet eller annen utvetydig erklæring elektronisk via kontaktkanalen på vår hjemmeside. Vi vil da umiddelbart sende deg en e-post med bekreftelse på mottak. Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før den utløper.

Konsekvenser av angrerett

Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, herunder leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstrakostnader påløpt fordi du valgte en annen betalings- eller leveringsmåte enn den vi tilbyr til lavest kostnad), uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres med den samme betalingsmåten du benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har avtalt noe annet med deg. Vi vil ikke belaste deg for kostnader i forbindelse med refusjon. Vi kan derimot avvente gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur, eller du har gitt oss bevis på at du har returnert den, etter hva som inntreffer først.

Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig til expondo GmbH - c/o Plischka Int. Spedition GmbH, Müllroser Chaussee 76d, 15236, Frankfurt (Oder), og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering. Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden.

Vi vil dekke kostnadene ved tilbakesendelsen av varen.

Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon.

Generelle opplysninger

Vi ber om at du unngår å skade eller skitne til varen. Så vidt det er mulig skal varen leveres tilbake til oss i orginal embalasje og samtlige tilbehørsdeler og alle embalasjokomponenter skal vedlegges. Om nødvendig ber vi om at du anvender en beskyttende ytre embalasje. Hvis du ikke lengre er i besittelse av den orginale embalasjen, ber vi deg sørge for å bruke embalasje med tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader. Vær opmærksom på at de ovenstående generelle opplysningene ikke er noen forutsetning for effektiv utøvelse av angreretten.

B. Standardskjema for angrerett

Hvis du ønsker å gjøre angreretten gjeldene, må du utfylle og returnere dette skjemaet.

Til

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Deutschland

E-Mail: [email protected]

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker å gjøre angreretten gjeldende i forbindelse med den inngåtte avtalen vedrørende følgende vare/varer (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

 

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes navn

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes adresse

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes underskrift(er) (kun hvis formularets innhold meddeles på papir)

_________________________
Dato

(*)Strek ut det som ikke passer

C.100 dagers returrett

Uten at det påvirker din lovfestede angrerett, tilbyr vi deg muligheten til å returnere varer innen 100 på hos de følgende merkene: GGG, Goldbrunn, MSW Motor Technics, Physa, Royal Catering, StaMony, Stamos Soldering, Stamos Welding, Steinberg Systems, Ulsonix og Welbach. Denne muligheten gjør at du, selv etter den 14-dager lange angrefristen, kan kansellere avtalen ved retur av varene til oss innen 100 dager etter at du har mottatt dem (denne perioden starter når du mottar varene). Dine varer vil anses som returnert innen 100 dager dersom de sendes innen denne fristen. For å imøtekomme fristen på 100 dager bes du om å sende en returforespørsel via e-post i god tid slik at vi har tid til å arrangere henting av varen. Vi dekker kostnadene for returen. Denne returretten gjelder imidlertid kun dersom du har prøvd eller brukt varene på samme måte som du ville ha gjort det i en ordinær butikk, og kun dersom varene returneres i sin opprinnelige form, intakt og uskadet, og i originalemballasjen. Frem til den lovfestede angrefristen utløper, er det kun de lovfestede bestemmelsene om retur som gjelder.

Ved bruk av returtjenesten betaler vi tilbake kjøpesummen for varen.

Dine returmuligheter vil ikke begrense din lovfestede angrerett; den har du har uansett. Muligheten til å returnere varer gjelder ikke når varene er betalt med verdikuponger.